ACT Gelişim Danışmanlığı Hizmetleri A.Ş.

2000’li yılların başından itibaren etkisinde olduğumuz iletişim ve teknoloji tabanlı devrim, ülkeleri “bilgi toplumlarına” dönüştürürken, kurumları ise global düşünmesi gereken “öğrenen organizasyonlar” olmaya mecbur kılmaktadır. Bu doğrultuda çalışanların iş hayatında sürdürülebilir başarı elde etmeleri için güncel bilgi ve uygulama becerisine sahip olmaları, kurumların ise sahip oldukları tüm yönetim araçlarını en etkin şekilde kullanmaları gerekmektedir. Gözlemlediğimiz kurumsal gelişim ihtiyacının geliştirilmesine hizmet etmek üzere ACT Bireyde ve Organizasyonda Gelişim şirketi 2015 yılında profesyonel danışmanlar, akademisyenler ve önde gelen uluslararası şirketlerde görev yapmış yöneticilerin bir araya gelmeleri ile kurulmuştur.

Danışman ekibimizin iş hayatında edindikleri bilgi, beceri ve yaklaşımları kurumlara özelleştirilmiş bir şekilde ve akademik modeller ışığında aktarmaları çalışanların günlük iş yapışlarında gözlemlenebilen bir değer yaratmaktadır. Amacımız danışmanlık verdiğimiz kurumların girişimci ruhlarını koruyarak kurumsallaşmalarına ve dünya standartlarında rekabet edebilen markalar haline dönüşebilmelerine yardımcı olmaktır.

Bir gelişim danışmanlığı şirketi olarak sürdürülebilir başarının stratejik ve taktik boyutlarda yapılacak çalışmalarla elde edileceğine inanıyoruz. Bu sebeple kurumlarla birlikte yürüttüğümüz danışmanlık hizmetleri, atölye çalışmaları ve eğitimlerle çalışanların teknik bilgi ve iş yetkinliklerini geliştirirken kurumun iş fonksiyonlarının da belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için sürdürülebilir gelişim yaratıyoruz.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • İnsanı anlamaya ve
  anlatmaya karşı tutkuluyuz.
 • Yenilik ve dönüşümü kucaklarız.
 • Doğru bilgiyi tecrübeyle yorumlarız
  yerinde kullanırız.
 • Her zaman en iyi sonucu ararız.
 • Doğru hazırlanmış sistematik
  bir zihinle hareket ederiz.
 • Yaşama, onu var eden herkese ve
  her şeye karşı saygılı ve duyarlıyız.

DANIŞMAN AKADEMİSİ

Danışmanlık Akademisi eğitimlerine katılarak ekibimizin bir parçası olmak için

NASIL YAPARIZ?


ACT Danışmanları olarak her bir gelişim projesini, kurum içinde henüz gelişim ihtiyacı oluştuğu ve dillendirildiği andan
itibaren ileriye doğru atılan her bir adıma yönelik belli bir yöntem eşliğinde ele almayı tavsiye etmekteyiz.
Her gelişim projesinde almış olduğumuz sorumluluğu yerine getirmek adına bugüne kadarki saha deneyimlerimiz ışığında
oluşturduğumuz çalışma modelimiz sayesinde
proje hedeflerinde en etkin ve verimli sonuçları aldığımızı
güvenle ifade etmekteyiz.